I virksomheder kommer man en gang imellem ud for at stå i en problematisk situation, hvor en chef af den ene eller anden årsag er nødt til øjeblikkeligt at forlade virksomheden. Årsagerne hertil kan være mange – det kan fx skyldes at vedkommende er blevet syg, har fået tilbudt en stilling andetsteds, er blevet fyret, eller noget helt tredje.

Uanset årsagen, er sådan en situation en meget kritisk situation for en virksomhed, som i værste tilfælde kan være forbundet med store økonomiske konsekvenser.

Når en virksomhed står i sådan en situation, er det særdeles vigtigt at virksomheden hurtigst muligt finder en person, med de rette kvalifikationer, som har mulighed for at træde til med ganske kort varsel. Samtidig skal det være en person, som sikkert og erfarent vil kunne danne sig det nødvendige overblik og tage hånd om den vigtige nøgleposition i virksomheden.

Stor udfordring

Det er som regel forbundet med megen besvær, tidsforbrug og pengeforbrug at finde frem til en person, der besidder sådanne evner, da virksomheden jo stadig skal varetage den normale daglige drift efter bedste evne.

Nextt Management er specialiserede i Interim Management som netop handler om at finde den slags topprofiler. Interim Management betyder “midlertidigt lederskab”, og går ud på at finde og rekruttere chefer, ledere og direktører til diverse virksomheder, som har akutte udfordringer med en ledelsesposition i virksomheden.

Vi har over 18 års erfaring i interim management branchen, og kan stå for alle rekrutteringsopgaver til topstillinger, og vi garanterer at kunne levere en midlertidig chef, leder eller direktør på max. 10 dage.

4 grunde til at vælge Nextt Management til at hjælpe med at finde en midlertidig leder eller chef til jer:

 • Topkvalificerede ledere – vores profiler besidder flere års erfaring
 • Vi kan finde enhver passende lederprofil inden for det private
 • Vi garanterer højst 10 dages levering
 • Vi har 18 års erfaring inden for interim management

Vi finder sammen med jer frem til, hvilken lederprofil, der er mest optimal til den nøgleposition, der skal besættes hos jer.

Vi kan finde interim ledere til jer, som har følgende titler:

 • Interim CEO
 • Interim HRO
 • Interim CIO
 • Interim CMO
 • Interim COO
 • Interim CSO
 • Interim CTO
 • Interim ansættelse i udlandet
 • Financial Controller
 • Interim Change Manager
 • Freelance Interim Manager
 • Interim manager til supply chain, indkøb,logistik og procurement
 • International and cross-border Interim Management

Hos Nextt Management har vi fokus på fremskaffe erfarne, garvede og relevante ledelsesprofiler til aftalt tid.

Vi har adgang til en stor profil database, med mere end 4000 interim managers, ledere og chefer, der står klar til at træde til, hvor der øjeblikkeligt skal besættes en ledelsesrolle.