Flere og flere får øjnene op for online shopping, hvilket giver god mening, da man kan gøre det, når det passer én, man kan gøre det i ro og fri for smarte sælgere og man kan undersøge priserne på forskellige webshops. Især det sidste er en god grund til at gøre sine indkøb i en webshop i stedet for i en fysisk butik, da det er nemt og hurtigt at sammenligne priser på nettet.

Hvis dit TV flimrer, du drømmer om at købe en stærk blender eller du godt kunne tænke dig at skifte din gammeldags kogeplade ud med en moderne udgave med induktion, så kan det godt betale sig at kigge på, hvor man kan finde den billigste udgave. Selvom det ofte er store indkøb som de førnævnte, folk normalvis sammenligner priser på, så er det faktisk alle kategorier af ting, man nemt kan finde den billigste udgave af. Du kan sagtens finde gode priser på ting som hudpleje, spilcontrollere og cykeltilbehør og dermed spare mange penge i det lange løb, hvis du gør det til en vane at undersøge, hvor dine forskellige indkøb kan købes billigst. Hvis du er utryg ved at handle online, kan du med fordel kigge efter en E-handelscertificering, da du således er sikret en tryg e-handel i Norden.

Forarbejdet betaler sig

Du kan med fordel gøre et grundigt forarbejde, inden du skal sammenligne priser på nettet. Find ud af, om du har nogle krav til specifikationer i forhold til den ting, du skal købe. Eksempelvis ved elektronikkøb kan det være, du har krav til størrelse, kapacitet og processorhastighed. Hvis du skal købe nye sko, kan det være at materialet betyder noget for dig. Desuden er der mange, som sværger til et specifikt brand, når de køber ind. Hvis du ved, at din nye computer skal være produceret af Apple, eller at dine nye sneakers må og skal være fra Nike, kan du notere dig det. Desuden har du måske en maksimalpris på dit nye indkøb, som dit budget tillader dig. Når du har gjort dig klart, hvilke specifikationer der er vigtige for dig, kan du nemt sortere i din prissammenligning. Således får du ikke vist irrelevante bud med varer som for eksempel er enten for dyre eller fra et uinteressant brand. Du kan også søge på et modelnavn eller -nummer, hvis der er en helt specifik vare, du er interesseret i, og på den måde undersøge, hvor du kan købe den billigst. Ofte kan du finde præcis den samme vare til meget forskellige priser – og i sådanne tilfælde kan man ikke sige, at der er en sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Ved at sammenligne priser kan du få øjnene op for nogle nye webshops, som måske også fører andre produkter til billigere penge, end hvad du er vant til at betale. Når man først har vænnet sig til at undersøge markedets priser online, inden man foretager et køb, kan der spares mange penge sammen i løbet af et år, som kan bruges på sjovere ting. Man bliver lynhurtigt kritisk over for de priser, man ser i butikkerne og tillægger man sig en vane med at tjekke, hvor man kan bruge sine penge smartest, kan det hurtigt ses på ens bankkonto.

En anden smart ting ved at sammenligne priser på nettet er, at tilbud som oftest også bliver opfanget af sammenlignings-søgemaskinerne. Således kan du se, hvis der er en webshop, som tilfældigvis har – 50% på alle sneakers, når du leder efter din yndlingsmodel. Det er fordelen ved, at det hele er samlet online og at du dermed ikke nødvendigvis skal holde dig opdateret med lokale tilbud for at kunne spare nogle penge.

Online portaler til at finde bedste pris

Der findes grundlæggende 2 måder at finde den bedste pris. Den første måde er at udnytte at Google hele tiden bliver bedre til at samle informationer. Derfor kan du søge på et bestemt produkt og allerede i søgeresultaterne finde prisen på produktet hos de forskellige webshops.

Leder du efter en seng, så kan du starte med at finde ud af, hvilken seng du skal have. Derefter søger du på det specifikke modelnavn, og så får du en række søgeresultater, hvor du allerede kan se prisen. Du bliver typisk også præsenteret for en række reklamer, der viser både billede og pris af den seng du søger.

Den anden måde er at søge på online tjenester som sammenligner eller samler produktinformation fra forskellige webshops. Se eksempler herunder:

  • Pricerunner.dk – Pricerunner er den bedst kendte sammenligningstjeneste, der samler priser for mange forskellige webshops.
  • Kelkoo.dk – Kelkoo er en kæmpe shoppingportal der hjælper med at finde de bedste tilbud.
  • Prisjagt.dk – Prisjagt er for nyligt kommet til Danmark og er den danske udgave af prisjakt.se.

Derudover er der en del niche-sammenligningstjenester. Samlino.dk sammenligner priser på forskellige services. edbpriser.dk sammenligner priser på elektronik og sådan kan vi fortsætte med at finde eksempler.

Hvordan du end vælger at undersøge priserne, så er der gode besparelser at hente ved at udnytte det faktum, at det kun tager et par minutter at sammenligne priser fra mange forskellige forhandlere, når du handler på nettet. Det skal udnyttes.