Der findes mange forskellige roller og titler inden for byggebranchen, så det er ikke nogen overraskelse, at det for den gennemsnitlige dansker godt kan være lidt svært at holde styr på dem alle sammen. Det er ikke typisk noget, man ofte vil have brug for at vide, men hvis man kaster sig ud i et byggeprojekt, kan man godt pludselig finde sig i en situation, hvor det er nødvendigt at finde ud af, hvilke fagfolk man skal have fat i. Det kunne for eksempel være en landinspektør. Men hvad er det nu lige, en landinspektør laver?

Landinspektørens arbejdsopgaver

For at forstå, om du skal bruge en landinspektør til dit projekt eller ej, er det en god idé at sætte dig ind i, hvad det præcis er, en landinspektør laver.

En landinspektør er stort set en blanding af en by- og landskabsarkitekt, en jurist og en ingeniør. Han eller hun er ekspert i at lave opmålinger og kortlægninger. Desuden er landinspektøren dygtig til planlægning og udnyttelse af grunde og arealer, og de kender til alle de gældende regler, der er relevante for byggeprojektet. Det inkluderer, hvem der må bygge i forskellige områder samt hvilke arealer, der må bruges til hvad.

Hvor arbejder en landinspektør?

Landinspektørens evner kan anvendes i mange brancher, da det er en meget bred uddannelse. En landinspektør kunne for eksempel komme til at arbejde med byplanlægning, opmåling og udstykning, teknisk opmåling eller udvikling og programmering af computerprogrammer. Landinspektøren kan altså bruges til rigtig mange opgaver på rigtig mange områder, og det gælder blandt andet også helt almindelige byggeprojekter af huse.

Noget der er fælles for stort set alle brancherne er, at landinspektørens arbejde ofte både vil komme til at foregå indendørs og udendørs. Der er en mere eller mindre ligelig fordeling af landinspektører inden for følgende tre ansættelsesområder: offentlige forvaltninger og forsyningsvirksomheder, private ingeniør- og rådgivningsfirmaer og private landinspektørfirmaer.

Landinspektørens evner

På grund af de mange forskellige typer af opgaver og arbejdsområder, er en landinspektør en person med mange forskellige evner og styrker. Som landinspektør er det derfor også vigtigt at være dygtig til en lang række fag. Disse inkluderer matematik, geografi, jura og teknik. Desuden skal de være stærke til at kunne være meget nøjagtige og præcise i deres arbejde.

Der er altså meget at lære om landinspektører, og der er altid mere at dykke ned i. Læs mere om landinspektør her, hvis du gerne vil blive klogere og finde frem til, om det er en landinspektør, du har brug for til dit projekt.