Alle virksomheder der har flere ejerparter, er en andelsvirksomhed eller et APS, burde have en ejeraftale. Men hvad er en ejeraftale og hvad indeholder den? Det kan du læse mere om her. ¨

Sikre et godt samarbejde, nu og i fremtiden

En ejeraftale handler først og fremmest om at sikre et godt samarbejde, nu og i fremtiden. Det handler om, at planlægge skilsmissen mens man stadig er venner. Derfor laver man en juridisk bindende aftale, der skal forhindre kaos. Hvad er en ejeraftale? Man kan se på en ejeraftale som et sæt spilleregler der skal sikre at samarbejdet ikke bliver kaotisk, opløst eller ødelagt af en given hændelse. Dette kan være alt fra at en part i selskabet ønsker at forlade virksomheden, at en vil sælge sin ejerandel, at en af partnerne skal skilles og ikke har særeje der involverer virksomheden eller for eksempel at en ejer bliver umyndiggjort eller dør. Dette er alle ting som man tager højde for i en ejeraftale, og det er faktisk en utrolig god ide for alle virksomheder der består af flere ejerandele.

Det er specielt med tanke på opløsning af et samarbejdsforhold at en ejeraftale bliver helt essentiel. Det er en god ide at oprette aftalen allerede når man stifter selskabet. Ejeraftalen regulerer forhold i tillæg til vedtægterne, og er altså koncentreret om forholdet mellem ejerparterne. Det kan for eksempel være bestemmelser om hvad der skal ske hvis en part opretter konkurrerende virksomhed, eller begynder arbejde hos en konkurrent. Det kan også handle om hvordan man skal håndtere køb og salg af ejerandele og hvad der skal ske i tilfælde af, at en ejer går bort. Det er også en slags vejledning til hvad der skal ske, hvis der opstår en konflikt af hvilken som helst karakter, for at hindre at der bliver fuldt kaos.

Hvad kan ejeraftalen indeholde?

En konflikt kan hurtigt blive ekstremt splittende for en virksomhed, og når man har oprettet spillereglerne, mens man stadig er gode venner, så er det nemmere at forholde sig til dem på en fair måde. Alle virksomheder med flere ejere burde indgå en ejeraftale, så man er helt sikker på at bevare roen og overblikket i en konflikt. En ejeraftale kan indeholde det I som virksomhed har brug for, og kan skræddersyes efter behov. Aftalen kan indeholde aftaler om immaterielle rettigheder, brugsret, kundeklausuler og vilkår om fortrolighed, men dette er kun eksempler. Dette er ting som det er vigtigt at man tager stilling til, og ejeraftalen burde udbedres efter hvilke vilkår der er vigtige for jer som ejere.

En ejeraftale er en slags forsikring mod kaos, hvis konflikter skulle opstå i ejerskabet i en virksomhed. Det er derfor en essentiel aftale at oprette, når I stifter et selskab.