Har du nogle gange undret dig over, hvorfor du gør, som du gør, eller hvorfor andre gør, som de gør? Hvad er det, der driver os mennesket, og hvorfor er det, at vi i søgen på at få tilfredsstillet vores egne behov, noglegange risikerer at træde andre mennesker over tæerne? 

Hvad er Mashlows behovspyramide?  

Har du aldrig hørt om Mashlows behovspyramide før? Mashlows behovspyramide er en model, der illustrerer fem stadier af behov hos mennesket. Modellen er udviklet med henblik på at forstå, hvorfor mennesket agerer som det gør. 

Der er ingen tvivl om, at vi mennesker er styret af vores behov. Vores behov for mad, søvn, nærvær og kærlighed især. Dette er behov, som vi har brug for at få opfyldt for at kunne fungere, men det er samtidig også behov, som i nogle tilfælde kan få os mennesker til at agere på uhensigtsmæssige og tankeløse måder, som synes uden sans for fornuft og samling.  

Mashlows behovspyramide er en model, som illustrerer hvordan vi mennesker i langt de fleste tilfælde er styret af vores behov. Vi mennesker er styret af mere end blot fysiske behov. Fysiske behov indebærer behovet for mad, søvn, vand, åndedræt og sex. Dette er helt basale behov, som vi er nødt til at få opfyldt for at kunne overleve. De fysiske behov er altså livsnødvendige behov, som vi skal have opfyldt.  

Derudover dækker pyramiden over behovet for sikkerhed, kærlighed, påskønnelse og selvrealisering. Disse fire begreber dækker hver især over et behovsskridt, hvoraf behovet for sikkerhed er det næste behov efter fysiske behov. Idéen med behovspyramiden er, at vi mennesker kan aldrig gå videre til det næste behov, hvis ikke det nuværende behov er opfyldt.  

Hvordan bruger man Mashlows behovspyramide?  

Mashlows behovspyramide kan bruges til at kortlægge mange af de overvejelser, man gør sig som mennesker. Behovspyramiden er, som navnet afslører, opbygget som en pyramide. Derfor starter man naturligvis fra bunden, hvorfor fysiske behov er nederst.  

Hvert trin på behovspyramiden er et skridt op af, hvorfor man først skal have tilfredsstillet det nuværende behov for at komme videre til det næste. 

Mashlows behovspyramide kan bruges til arbejde eller studie. Det er en teori, som forsøger at gøre os klogere på, hvorfor vi mennesker nogle gange handler som vi gør. Selvom teorien såvel som mange andre teorier er meget sort på hvidt, så forklarer den i høj grad nogle af de tanker og overvejelser, som vi alle sammen gør os i søgen efter at få opfyldt vores behov.